Political boffin, keen fisherman looking forward to retirement.

Tuesday, March 13, 2007

Tim Criced Cymreig

Fel cefnogwr criced brwd rwy’n croesawu galwad Plaid Cymru heddiw dros tim Cymreig ar gyfer cystadleuaeth Cwpan y Byd.

Fe fydd gan yr Alban, Iwerddon, Canada, Bermuda, a’r Iseldireoedd timoedd yn cystadlu yn y pencampwriaeth sy’n dechrau heddiw. O ystyried fod yna traddodiad llawer cryfach yng Nghymru, dw i methu deall pam nid oes tim gyda ni yn cystadlu.

Y ddadl yw bod yr ECB (England and Wales Cricket Board) un un gorff, on dos bosib gyda bach o synwhyr cyffredin fe fydd yr ICC a’r ECB yn medru dod i gytundeb gyda galliogu tim Cymreig i gystadlu heb peryglu statws Morgannwg na gem y llidw yng Ngherddi Soffia.

Fe chwareodd tim o Gymru yng nghwpan yr ICC yn y 70au, felly does dim rheswm yn fy nhyb i pam na allai tim o Gymru bod yn chwarae yn y cwpan y byd yma. Mae yna cynsail hanesyddol hollol glir.

Oherwydd y sefyllfa presennol ni fydd un cymro yn chwarae yn y pencampwriaeth. Dychmygwch yr hwb byddai tim Cymreig yn cael ar dablygiad criced yng Nghymru – os bosib hynny ddylai bod ar flaen meddwl y sawl sy’n gweinyddu’r gem.

No comments: