Political boffin, keen fisherman looking forward to retirement.

Saturday, March 17, 2007

Da iawn Cymru


Da iawn bois, canlyniad arbennig. Mae'r ffin rhwng ennill a cholli ar y lefel uchaf mor fach. Gobeithio nawr bydd y genedl gyfan yn rhoi cefnogaeth i'r tim a'r rheolwr Gareth Jenkins wrth i ni baratoi ar gyfer cwpan y Byd. Er ei fod o wedi bod yn dymor siomedig, yr unig gem i Gymru chwarae yn wael dost oedd yn erbyn yn yr Alban.


Gyda bach o lwc Lloegr bydd ein gwrthwynebwyr yn yr wyth olaf. Bydd buddigoliaeth heddiw yn sbardun seicolegol pwysig ar gyfer y gem hynny.
Gobeithio geiff Gymru buddigoliaeth arall ar Fai'r 3ydd!!!

No comments: