Political boffin, keen fisherman looking forward to retirement.

Thursday, April 19, 2007

Gwellhad Buan i Grav

Gwellhad buan i Grav, un o brif arwyr Cymru. Edrychwn ymlaen i dy weld nol ar y radio ac yn darlledu gemau rygbi yn fuan.

No comments: