Political boffin, keen fisherman looking forward to retirement.

Tuesday, February 6, 2007

Same Old Tories/Ceidwadwyr – Dim yn Newid

Gweler blog diddorol gan un o ser mawr dyfodol gwleidyddiaeth Cymru, Steffan Lewis.

Find an interesting blog by one of the future starts of Welsh politics, Steffan Lewis.

No comments: