Political boffin, keen fisherman looking forward to retirement.

Tuesday, February 6, 2007

Refferendwm ar Senedd Llawn

Mae Plaid Cymru wedi datgan y byddent yn cynnal refferendwm ar Senedd go iawn ar sail argymhellion y Comisiwn trawsbleidiol Richard cyn 2011. Lle mae pleidiau Llundain yn sefyll ar y mater yma?

Gyda mwyafrif helaeth o bobol Cymru yn ol poliau opiniwn yn cefnogi Senedd gyda pwerau deddfu llawn, pam mae pleidiau Llundain yn pallu datgan ei safbwynt ar y mater wrth i nesau at etholiadau'r Cynulliad? Hwn yw gwir cwestiwn cyfansoddiadol Cymru

A’i Plaid Cymru yw’r unig blaid sy’n ymddiried ym mhobol Cymru i benderfynnu tynged eu hun?

No comments: